JOBCALC

Je gaat een simulatie uitvoeren.

De informatie die we je vragen in te vullen in Jobcalc is vertrouwelijk. Je kan ervoor kiezen om je e-mailadres op te geven, waardoor je de resultaten bij technische problemen toch kan ontvangen. Zodra de resultaten verstuurd zijn, wordt het e-mailadres verwijderd. Ook de door jouw ingegeven (fictieve) voornamen worden gewist zodra de resultaten beschikbaar zijn. Er is dus geen informatie die nog naar jou als gebruiker kan terugleiden.

De geanonimiseerde informatie wordt gedurende 2 jaar bijgehouden voor statistische doeleinden.

Mijn situatie

Ziekte-uitkering:

Je kan een ziekte-uitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

Tegemoetkoming voor personen met een handicap:

Je ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT). Deze tegemoetkomingen worden uitbetaald door DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Medische erkenning van een handicap:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap, moet je een medische erkenning voor een handicap hebben. Deze erkenning kan je ontvangen na een evaluatie van je handicap door een arts van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Tijdens de evaluatie wordt de impact bekeken van de handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren (je “zelfredzaamheid”) of op je mogelijkheden om te gaan werken (je “verdienvermogen”).

De schatting gebeurde op basis van de wetgeving die geldig was op 1 mei 2024, met uitzondering van de belastingen.

Mijn situatie

Wie ben jij?

Alleen :

Er is niemand anders op jouw adres gedomicilieerd.

Dit gegeven wordt onder meer gebruikt voor de opbouw van de volgende schermen, de berekening van de belastingen en de bepaling van de gezinscategorie voor personen met een handicap. Het wordt niet gebruikt bij de bepaling van de gezinscategorie voor een ziekte-uitkering.

Woon je in een aangepaste instelling, voorziening of zorgwoning zonder andere familieleden? Duid ‘ja’ aan.

Wallonië

Behoor je tot de Duitstalige gemeenschap? Duid dan Wallonië aan.

Mijn situatie

Medische erkenning van een handicap:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap, moet je een medische erkenning voor een handicap hebben. Deze erkenning kan je ontvangen na een evaluatie van je handicap door een arts van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Tijdens de evaluatie wordt de impact bekeken van de handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren (je « zelfredzaamheid ») of op je mogelijkheden om te gaan werken (je « verdienvermogen »).

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming).
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5).
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder.
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Mijn situatie

Ziekte-uitkering:

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.
Jobcalc maakt nauwkeurigere schattingen met een dagbedrag dan met een maandbedrag. Bij voorkeur vul je dus je dagbedrag in. Als je dit niet terugvindt, kan je je (bruto) maandbedrag invullen. Hiervoor neem je best een maand met 26 daguitkeringen.
Je vindt je bedrag in je online dossier, de mededeling van de laatste betaling in je bankafschrift of de brief van het ziekenfonds over de eerste betaling met bruto uitkering.
De tegemoetkoming voor hulp van derden mag je hier niet bij tellen.
We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Mijn situatie

Allocation de remplacement de revenus :

L'allocation de remplacement de revenus (ARR) est une allocation destinée à compenser (partiellement) le revenu que vous ne pouvez pas gagner en raison de votre handicap. Vous recevez l'allocation de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Vous trouverez votre montant dans votre dossier sur My Handicap.

Attention, si vous recevez à  la fois une allocation de remplacement de revenu et une allocation d'intégration, la somme des deux montants sera versée sur votre compte. Ici, on ne demande que le montant de l'allocation de remplacement de revenu.

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn situatie

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Mijn situatie

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Allocation d'intégration :

En tant que personne handicapée, vous pouvez avoir des coûts supplémentaires pour participer à la vie sociale. L'allocation d'intégration (AI) est une allocation destinée à compenser ces coûts. En fonction de la manière dont votre handicap affecte vos activités quotidiennes (autonomie), vous recevrez un nombre de points correspondant à une catégorie.

Vous recevez l'allocation de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Vous trouverez votre catégorie et votre montant dans votre dossier sur My Handicap. Vous trouverez également votre catégorie sur l'attestation de décision médicale.

Attention, si vous recevez à la fois une allocation de remplacement de revenu et une allocation d'intégration, la somme des deux montants sera versée sur votre compte. Ici, on ne demande que le montant de l'allocation d'intégration.

Mijn situatie

Ontvang je één of meerdere van volgende uitkeringen?

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen.

bruto per maand:

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 per maand:

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

bruto per maand:

Mijn situatie

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn situatie

Ontvang je één of meerdere van volgende uitkeringen?

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten :

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Ziekte-uitkering :

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

Jobcalc maakt nauwkeurigere schattingen met een dagbedrag dan met een maandbedrag. Bij voorkeur vul je dus je dagbedrag in. Als je dit niet terugvindt, kan je je (bruto) maandbedrag invullen. Hiervoor neem je best een maand met 26 daguitkeringen.

Je vindt je bedrag in je online dossier, de mededeling van de laatste betaling in je bankafschrift of de brief van het ziekenfonds over de eerste betaling met bruto uitkering.
De tegemoetkoming voor hulp van derden mag je hier niet bij tellen.

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

bruto per dag:

Dagbedrag ziekte-uitkering:

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Mijn gezin

Wie woont er bij jou?

Let op: Niet-verwanten of complexe gezinssituaties kunnen we niet in de simulatie opnemen.

Met gezin bedoelen we alle leden die met jou op hetzelfde domicilieadres wonen. Hieronder vallen onder meer partner, kinderen, ouders, grootouders en broers/zussen.

Partner:

Een partner die op hetzelfde domicilieadres woont. Dit kan je huwelijkspartner zijn, maar ook je partner waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont.

Kinderen: 

Kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen als jij.

Familie:

Ouders, schoonouders, broers of zussen of grootouders van jou of je partner die op hetzelfde domicilieadres wonen als jij.

Als je inwonende familie hebt, kan je hierna aanduiden wie er nog bij jou woont. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van de belastingen. 

Mijn gezin

Wie woont er bij jou?

Let op: Niet-verwanten of complexe gezinssituaties kunnen we niet in de simulatie opnemen.

Met gezin bedoelen we alle leden die met jou op hetzelfde domicilieadres wonen. Hieronder vallen onder meer partner, kinderen, ouders, grootouders en broers/zussen.

Mijn gezin

Partner

Partner:

Een partner die op hetzelfde domicilieadres woont. Dit kan je huwelijkspartner zijn, maar ook je partner waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont.

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming).
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5).
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder.
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Mijn gezin

Données de

Gegevens van 

Wat is de hoofdactiviteit van 

Wat is de hoofdactiviteit van 

Hoofdactiviteit:

Een hoofdactiviteit is de job waar je het meeste inkomen uit haalt. In de rekentool kan er geen rekening gehouden worden met meerdere jobs.

Mijn gezin

Form Title 5

Gegevens van 

Hoeveel uur werkt [partner] per week?

Text replaced

Percentage tewerkstelling

Dit is het percentage van het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt in verhouding tot het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Ben je arbeidsongeschikt en wil je aan het werk? Dan gaat het om de verhouding tussen het gemiddelde aantal uren per week dat je mag werken binnen toegestane arbeid en het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Bijvoorbeeld: als jij 19 uur per week werkt en een voltijdse werknemer in jouw organisatie 38 uur per week, dan is jouw tewerkstellingspercentage 50%.

Uur per week:

Dit is het aantal uur dat je werkt per week in verhouding tot een voltijdse werknemer. Links van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat jij per week werkt. Rechts van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat een voltijdse werknemer werkt bij jouw werkgever.

Bijvoorbeeld: als een voltijdse werknemer bij jouw werkgever 38 uur per week werkt en jij werkt 20 uur, dan vul je 20 / 38 in.

       /

%

Uur per week:

Dit is het aantal uur dat je werkt per week in verhouding tot een voltijdse werknemer. Links van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat jij per week werkt. Rechts van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat een voltijdse werknemer werkt bij jouw werkgever.

Bijvoorbeeld : als een voltijdse werknemer bij jouw werkgever 38 uur per week werkt en jij werkt 20 uur, dan vul je 20 / 38 in.

Text replaced Salary

Wat is het brutoloon van [partner]?

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Mijn gezin

Form Title 6

Gegevens van 

Wat is het netto belastbaar beroepsinkomen van [partner] als zelfstandige?

Text replaced

Netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige  :

n

Je netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen, eventuele bijdragen of premies in het kader van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, je verrekenbare verliezen. Je vindt je netto belastbaar beroepsinkomen op je belastingaangifte. Je boekhouder kan een recenter netto belastbaar inkomen geven op basis van je voorlopige sociale bijdragen. Indien je een voorberekening van de belastingen ontvangt van je boekhouder, kan je dit document raadplegen. Hoe recenter het inkomen dat je ingeeft, hoe correcter de berekening.

Mijn gezin

Form Title 7

Gegevens van 

Ontvangt [partner] één of meerdere van volgende uitkeringen?

Text replaced

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen.

bruto per maand:

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 per maand:

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

bruto per maand:

Ziekte-uitkering :

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

bruto per dag:

Dagbedrag ziekte-uitkering:

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Mijn gezin

Form Title 8

Gegevens van 

Tot welke categorie van de integratietegemoetkoming behoort [partner]?

Text replaced

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn gezin

Kinderen: Kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen als jij.

Ten laste: Kinderen ten laste zijn in deze tool kinderen waarvoor je een belastingvoordeel krijgt, kinderbijslag ontvangt en/of onderhoudsgelden ontvangt.

Handicap : Kinderen met een ondersteuningsbehoefte of een beperking die ten laste zijn,kunnen een belastingvoordeel krijgen indien ze minstens 4 punten hebben in pijler 1 voor de kinderbijslag. Indien jouw kind een ondersteuningsnood heeft, wordt in een volgend scherm het aantal punten bevraagd.

Kinderen met een ondersteuningsbehoefte of beperking die niet ten laste zijn en tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming) ;
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5) ;
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder ;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard. %.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, B

Categorie van ondersteuningsnood: Afhankelijk van de ernst van de aandoening, krijgt een kind met een ondersteuningsnood een bepaald aantal punten, verspreid over 3 pijlers. Deze punten vind je terug in het attest met het resultaat van de medische beslissing. 

Kinderen

Inkomsten van kinderen worden niet mee opgenomen in de berekeningen.

Vul de gegevens van je inwonende kinderen in:

Voornaam

Ten laste

Leeftijd

Handicap

Categorie van ondersteuningsbehoefte of beperking 

Actions

Kinderen: Kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen als jij.

Ten laste: Kinderen ten laste zijn in deze tool kinderen waarvoor je een belastingvoordeel krijgt, kinderbijslag ontvangt en/of onderhoudsgelden ontvangt.

Handicap : Kinderen met een ondersteuningsbehoefte of een beperking die ten laste zijn,kunnen een belastingvoordeel krijgen indien ze minstens 4 punten hebben in pijler 1 voor de kinderbijslag. Indien jouw kind een ondersteuningsnood heeft, wordt in een volgend scherm het aantal punten bevraagd.

Kinderen met een ondersteuningsbehoefte of beperking die niet ten laste zijn en tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming) ;
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5) ;
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder ;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard. %.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, B

Categorie van ondersteuningsnood: Afhankelijk van de ernst van de aandoening, krijgt een kind met een ondersteuningsnood een bepaald aantal punten, verspreid over 3 pijlers. Deze punten vind je terug in het attest met het resultaat van de medische beslissing. 

Mijn gezin

Ouders

Mijn gezin

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming);
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5);
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Hoofdactiviteit :

Een hoofdactiviteit is de job waar je het meeste inkomen uit haalt. In de rekentool kan er geen rekening gehouden worden met meerdere jobs.

Hoeveel uur werkt hij/zij per week?

Percentage tewerkstelling

Dit is het percentage van het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt in verhouding tot het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Ben je arbeidsongeschikt en wil je aan het werk? Dan gaat het om de verhouding tussen het gemiddelde aantal uren per week dat je mag werken binnen toegestane arbeid en het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Bijvoorbeeld: als jij 19 uur per week werkt en een voltijdse werknemer in jouw organisatie 38 uur per week, dan is jouw tewerkstellingspercentage 50%.

%

Uur per week:

Dit is het aantal uur dat je werkt per week in verhouding tot een voltijdse werknemer. Links van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat jij per week werkt. Rechts van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat een voltijdse werknemer werkt bij jouw werkgever.

Bijvoorbeeld: als een voltijdse werknemer bij jouw werkgever 38 uur per week werkt en jij werkt 20 uur, dan vul je 20 / 38 in.

       /

Heures par semaine :

Il s'agit du nombre d'heures que vous travaillez par semaine par rapport à un travailleur à temps plein. A gauche de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures que vous travaillez par semaine. A droite de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein travaille chez votre employeur.

Par exemple : si un travailleur à temps plein travaille 38 heures par semaine chez votre employeur et que vous travaillez 20 heures, vous introduisez 20 / 38.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige  :

Je netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen, eventuele bijdragen of premies in het kader van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, je verrekenbare verliezen. Je vindt je netto belastbaar beroepsinkomen op je belastingaangifte. Je boekhouder kan een recenter netto belastbaar inkomen geven op basis van je voorlopige sociale bijdragen. Indien je een voorberekening van de belastingen ontvangt van je boekhouder, kan je dit document raadplegen. Hoe recenter het inkomen dat je ingeeft, hoe correcter de berekening.

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen.

bruto per maand:

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 per maand:

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

bruto per maand:

Ziekte-uitkering :

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

bruto per dag:

Dagbedrag ziekte-uitkering:

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn gezin

Schoonouders

Mijn gezin

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming);
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5);
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Hoofdactiviteit :

Een hoofdactiviteit is de job waar je het meeste inkomen uit haalt. In de rekentool kan er geen rekening gehouden worden met meerdere jobs.

Hoeveel uur werkt hij/zij per week?

Percentage tewerkstelling

Dit is het percentage van het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt in verhouding tot het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Ben je arbeidsongeschikt en wil je aan het werk? Dan gaat het om de verhouding tussen het gemiddelde aantal uren per week dat je mag werken binnen toegestane arbeid en het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Bijvoorbeeld: als jij 19 uur per week werkt en een voltijdse werknemer in jouw organisatie 38 uur per week, dan is jouw tewerkstellingspercentage 50%.

%

Uur per week:

Dit is het aantal uur dat je werkt per week in verhouding tot een voltijdse werknemer. Links van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat jij per week werkt. Rechts van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat een voltijdse werknemer werkt bij jouw werkgever.

Bijvoorbeeld: als een voltijdse werknemer bij jouw werkgever 38 uur per week werkt en jij werkt 20 uur, dan vul je 20 / 38 in.

       /

Heures par semaine :

Il s'agit du nombre d'heures que vous travaillez par semaine par rapport à un travailleur à temps plein. A gauche de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures que vous travaillez par semaine. A droite de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein travaille chez votre employeur.

Par exemple : si un travailleur à temps plein travaille 38 heures par semaine chez votre employeur et que vous travaillez 20 heures, vous introduisez 20 / 38.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige  :

Je netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen, eventuele bijdragen of premies in het kader van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, je verrekenbare verliezen. Je vindt je netto belastbaar beroepsinkomen op je belastingaangifte. Je boekhouder kan een recenter netto belastbaar inkomen geven op basis van je voorlopige sociale bijdragen. Indien je een voorberekening van de belastingen ontvangt van je boekhouder, kan je dit document raadplegen. Hoe recenter het inkomen dat je ingeeft, hoe correcter de berekening.

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen.

bruto per maand:

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 per maand:

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

bruto per maand:

Ziekte-uitkering :

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

bruto per dag:

Dagbedrag ziekte-uitkering:

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn gezin

Grootouders

Mijn gezin

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming);
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5);
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Hoofdactiviteit :

Een hoofdactiviteit is de job waar je het meeste inkomen uit haalt. In de rekentool kan er geen rekening gehouden worden met meerdere jobs.

Hoeveel uur werkt hij/zij per week?

Percentage tewerkstelling

Dit is het percentage van het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt in verhouding tot het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Ben je arbeidsongeschikt en wil je aan het werk? Dan gaat het om de verhouding tussen het gemiddelde aantal uren per week dat je mag werken binnen toegestane arbeid en het gemiddelde aantal uren per week dat een voltijdse werknemer in jouw organisatie werkt. Bijvoorbeeld: als jij 19 uur per week werkt en een voltijdse werknemer in jouw organisatie 38 uur per week, dan is jouw tewerkstellingspercentage 50%.

%

Uur per week:

Dit is het aantal uur dat je werkt per week in verhouding tot een voltijdse werknemer. Links van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat jij per week werkt. Rechts van de schuine streep geef je het aantal uur aan dat een voltijdse werknemer werkt bij jouw werkgever.

Bijvoorbeeld: als een voltijdse werknemer bij jouw werkgever 38 uur per week werkt en jij werkt 20 uur, dan vul je 20 / 38 in.

       /

Heures par semaine :

Il s'agit du nombre d'heures que vous travaillez par semaine par rapport à un travailleur à temps plein. A gauche de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures que vous travaillez par semaine. A droite de la barre oblique, introduisez le nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein travaille chez votre employeur.

Par exemple : si un travailleur à temps plein travaille 38 heures par semaine chez votre employeur et que vous travaillez 20 heures, vous introduisez 20 / 38.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Brutoloon:

Je brutoloon is je loon voordat er bijdragen voor sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Je vindt je brutoloon op je meest recente loonbrief.

Netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige  :

Je netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen, eventuele bijdragen of premies in het kader van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, je verrekenbare verliezen. Je vindt je netto belastbaar beroepsinkomen op je belastingaangifte. Je boekhouder kan een recenter netto belastbaar inkomen geven op basis van je voorlopige sociale bijdragen. Indien je een voorberekening van de belastingen ontvangt van je boekhouder, kan je dit document raadplegen. Hoe recenter het inkomen dat je ingeeft, hoe correcter de berekening.

Werkloosheiduitkering:

Een werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door de RVA of een uitbetalingsinstelling.

Je vindt je bedrag in je werkloosheidsdossier via de website van de Sociale Zekerheid.

bruto per maand:

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag:

Oftewel brugpensioen of SWT. De werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag bestaat uit 2 delen. Het ene deel is een werkloosheidsuitkering dat wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstelling. Het andere deel is een bedrijfstoeslag dat wordt uitbetaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of door het fonds voor sluiting van ondernemingen.

We vragen hier naar het totaalbedrag.

bruto per maand:

Ouderschapsverlof:

Een onderbrekingsuitkering tijdens een periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald door de RVA of uitbetalingsinstellingen.

bruto per maand:

Inkomensvervangende tegemoetkoming:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen. Je ontvangt de tegemoetkoming van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 per maand:

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

 per maand:

Leefloon:

Het leefloon is een uitkering voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.

 per maand:

Pensioen:

Een wettelijk pensioen of overlevingspensioen, uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Inkomensgarantie voor ouderen:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De IGO wordt uitbetaald door de Federale Pensioendienst. Je vindt je bedrag terug op mypension.be.

bruto per maand:

Onderhoudsgelden:

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. We bedoelen hier de onderhoudsgelden die je voor jezelf ontvangt, geen onderhoudsgelden die je voor kinderen ontvangt. Je vindt het bedrag terug bij de laatste storting op je bankrekening.

bruto per maand:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten worden uitbetaald door Fedris of een verzekeringsonderneming.

We vragen enkel naar de maandelijks betaalde bedragen. Kapitalen worden niet mee in rekening genomen in de berekening.

bruto per maand:

Ziekte-uitkering :

Je kan een ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering ontvangen als je arbeidsongeschikt bent. Ben je minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om primaire arbeidsongeschiktheid. Ben je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt, dan gaat het om invaliditeit. De uitkering wordt in beide gevallen betaald door jouw ziekenfonds of mutualiteit.

bruto per dag:

Dagbedrag ziekte-uitkering:

We gaan uit van een zes-dagen stelsel zoals voor de berekening van de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Integratietegemoetkoming:

Als persoon met een handicap kan je bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is om die kosten te compenseren. Afhankelijk van welke invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid) krijg je een aantal punten dat overeenstemt met een categorie.

De medische evaluatie gebeurt door een arts van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Je vindt je categorie terug in je dossier op My Handicap. Je vindt je categorie ook terug op het attest met de medische beslissing.

Mijn gezin

Broers/zussen

Mijn gezin

Belastingvoordeel door een handicap:

Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot één van volgende categorieën behoren, kunnen een belastingvoordeel krijgen:

 • je verdienvermogen is door je handicap beperkt tot één derde of minder (medische erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming);
 • je hebt een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten in het kader van de integratietegemoetkoming (categorie 2-5);
 • je verdienvermogen is na een periode van primaire ongeschiktheid verminderd tot een derde of minder;
 • je bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Dit vul je in op je belastingaangifte in vak II, A.

Hoofdactiviteit :

Een hoofdactiviteit is de job waar je het meeste inkomen uit haalt. In de rekentool kan er geen rekening gehouden worden met meerdere jobs.

Hoeveel uur werkt hij/zij per week?